Nebojte se oslovit komunikační agenturu

Trh komunikačních agentur zastřešuje Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace. Jedná se o nejstarší profesní sdružení, jehož hlavním posláním je hájit zájmy svých členů vůči oborovým svazům, orgánům státní správy a dalším subjektům. Rovněž poskytují odborné informace a vzdělávací či poradenské služby.
nápad kompetence
Další významnou agenturou je Asociace komunikačních agentur, jejímž hlavním posláním je podporovat svobodné a efektivní šíření komerční komunikace. Zároveň projevuje snahu o zajištění vysoké profesionální úrovně reklamy a uznání přínosu komerční komunikace pro tržní ekonomiku.
Komunikační agentury rozlišujeme dle rozsahu poskytování činnosti –
·         Komunikační agentury (full service) – dokážou navrhnout komunikační strategii k dosažení stanoveného cíle a naplnění marketingového záměru.
·         Komunikační agentury specializující se na parciální služby – mohou vzhledem k užšímu rozsahu nabízených služeb nabízet vyšší kvalitu.
Komunikační agentury dle vlastnictví –
·         Nezávislá agentura (nesíťová) – poskytuje služby klientům, ale není vlastněna nebo spojena s žádnou jinou agenturou.
·         Komunikační holdingová společnost (síťová) – vlastní dvě nebo více značek komunikačních agentur.
marketingové strategie
Komunikační agentury dle jejich funkce –
·         Agentura mediální – organizace zaměřená na poskytování služeb spojených s nákupem mediálního prostoru, mediální plánování.
·         Agentura PR – servis v oblasti budování dobrých vztahů s veřejností, poradenství v oblasti sponzoringu, fundraisingu, lobbingu.
·         Agentura DM – direkt marketingová agentura se zabývá přípravou a realizací DM kampaní.
·         Agentura event marketingová – poradenský servis při tvorbě eventů, návrh, příprava, plánování a realizace centů, následná kontrola jejich účinnosti.
·         Agentura produkční – bezprostřední realizace kampaně.
·         Agentura reklamní – specializují se na poskytování reklamních služeb až po přípravu komplexních kampaní marketingové komunikace.