Právní služby pro veřejnost

Sice se nejedná o zrovna milou a příjemnou záležitost, nicméně právní služba je důležitá, mnohdy jedinou pomocí. Pro veřejnost jsou tu advokáti, kteří prostřednictvím svých služeb poskytují rady, pomoc a též zastupování při soudním jednání, jestliže to daná okolnost vyžaduje.
 zančka paragrafu
Advokátem je osoba, která zdárně absolvovala právnickou fakultu, disponuje tříletou praxí a má složenou odbornou profesní zkoušku. Každý advokát je zapsán v seznamu České advokátní komory. Seznam je dostupný na internetových stránkách.
 složené  slovo
Co vše se rozumí právní službou?
 
Je třeba hned v úvodu zdůraznit, že se jedná o placenou službu a to včetně úvodní schůzky. Zde neplatí eventuální možnost podání informace zdarma. Poskytování právní služby zahrnuje kompletní servis v rámci právní pomoci, sepisování listin, zastupování v řízení před soudy i jinými institucemi, stejně tak obhajobu v trestní záležitosti, zpracování právní analýzy apod. Advokát je vázán mlčenlivostí.
 
Jak vybrat vhodného advokáta?
 
Jak už bylo výše uvedeno, na internetu je k dispozici kompletní seznam advokátů, ze kterého lze i vybrat v případě potřeby pomoci. Nejlepší variantou je však dát na doporučení, kdo už s daným advokátem má dobrou zkušenost. Avšak! Nemusí platit vždy, neboť například ve vašem případě se může jednat o právní pomoc, na kterou se daný advokát nespecializuje. Prvořadé je si právě ověřit, zda vámi vybraný advokát se zabývá danou problematikou a je tak schopen vám pomoci. Důležitá je také vzájemná sympatie a důvěra.
 
Zásadní je komunikace advokáta s klientem. Úvodní schůzku je třeba si sjednat telefonicky a u té příležitosti se i ujistit, zda advokát je schopen řešit váš problém. Při první osobní schůzce je i sjednána plná moc, na základě které stanovujete advokáta svým zástupcem při veškerých jednáních. Dobrý advokát je v kontaktu se svým klientem. Informuje o průběhu telefonicky či e-mailem. Rovněž konzultuje a navrhuje další kroky a postupy.
 
Cena právní služby
 
Jedná se o drahou službu. Nicméně i tak v případě vyskytnutí se vážného problému, je lepší volbou využít právní službu a zaplatit, než se dostat poté do větší nepříjemné životní či finanční situace. Mnohdy se zkrátka bez pomoci advokáta nelze obejít. Vše je ovšem na vzájemné domluvě. Někdy lze právě se předem dohodnout a zaplatit vše až třeba z vysouzené částky.