Bojová umění


Karate
Vzniklo v Japonsku jako soustava prvků sebeobrany beze zbraní. Moderní sportovní disciplína je založena na souboji dvou soupeřů, kteří používají kopy a údery s cílem zablokovat kopy a údery protivníkovy. Jeden i druhý se snaží získat body útokem na určité partie soupeřova těla, přičemž kontakt je minimální, údery a kopy se jen naznačují a hodnotí se především dokonalá technika. Výkonnost se označuje barvou pásku, který závodníci nosí – nejvyššímu výkonnostnímu stupni přísluší černá barva.
bojová umění
Džudo (Judo)
Džudo se vyvinulo ze starobylého japonského bojového umění džiu – džitsu. Podstatou džuda je zápas, kdy se každý z protivníků snaží úspěšně provedeným chvatem obrátit soupeřovu vlastní sílu a váhu proti jemu samému, a tak ho přehodit nebo na stanovený čas znehybnit. Počet bodů závisí na dokonalosti provedení.
Zápasy mužů trvají pět minut, zápasy žen čtyři minuty. Zápasí se ve čtrnácti hmotnostních kategoriích – po sedmi u mužů, po sedmi u žen. Zápasníci neboli džudoki nosí volná a páskem převázaná kimona. Podobně jako v karate označuje barva pásku výkonnostní stupeň.

Pásky v džudu:
Výkonnostní stupeň džudisty označuje barva jeho pásku: bílá je pro začátečníky, potom žlutá, oranžová, zelená, modrá, hnědá a černá. Mistrovská úroveň se dále rozlišuje podle počtu tzv. danů: držitelé 1. až 5. danu nosí černý pásek, držitelé 6. až 8. danu červenobílý pásek a držitelé 9. a 10. danu červený pásek.
taekwondo
Taekwondo
Podobně jako karate i toto bojové umění, původem z Koreje, je založeno na úderech a kopech ve výskoku. Na program olympijských her se taekwondo dostalo roku 2000 v Sydney. Olympionici – muži i ženy – soutěží ve čtyřech hmotnostních kategoriích. Zápasí se na tři kola, přičemž za každý povolený úder se započítává bod, za každý prohřešek proti pravidlům se naopak bod strhává. Cílem hry je soupeře pokud možno knokautovat, a pokud se jeden ze zápasníků po úderu ocitne na zemi, rozhodčí jej začne odpočítávat. Pokud není otřesený zápasník ani po deseti sekundách způsobilý pokračovat, zápas končí jeho porážkou bez ohledu na skóre.
Dvě bojová umění – džudo (judo) a taekwondo – se stala olympijskými sporty.