Co znamená pro firmy pojem optická páteřní síť?

Jaké zákazník zaznamená profity?

 • Síť je dostupná s určitou garancí, zpravidla překračuje 99 procent z 24 hodin denně.
 • Podpora po technické stránce pro podniky a firmy je poskytována v rámci smluvního vztahu a funguje prakticky 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Klient může využívat bezplatného volání na helpdesk, který je specializován na přímý kontakt se zákazníkem.

        pozadí internetu

 • Všechny poruchy zpravidla poskytovatel páteřní optiky garantuje vyřešit do nějaké doby, což je opět uvedeno ve smlouvě. Většinou to bývá časové rozpětí od několika minut do šesti hodin.
 • Poskytovatelé páteřních optických vedení si konkurují a snaží se zákazníky udržet optimalizovanou cenou, která bude odpovídat kvalitě služeb (tzv. zajištění smluvních parametrů SLA).

        domácí kancelář

 • Zákazník si volí technologický způsob řešení provádění kabeláže a zapojení jednotlivých prvků. Záleží také na typu zákazníka a na místě, kde se kabelový rozvod pokládá. Jsou to buď FWA technologie, nebo FTTx, případně jiné typy.
 • Provozovatel se zavazuje propojit uživatele s největšími nadnárodními nebo tuzemskými mobilními operátory.
 • Na optické páteřní síti lze provozovat obě verze internetových protokolů, buď IPv4, nebo IPv6.
 • Zákazník si volí rozsah přidělovaných IP adres.
 • Standardem je sledování statistiky síťového provozu, rovněž podpora a realizace DNS a SMTP. Infrastruktura sítě se buduje se záložními mechanismy.

        ovládací prvky

 • Firmy, které staví optické sítě, mohou zajistit i přidružené služby. Je to např. výstavba datových center na profesionální úrovni, tedy se zajištěním klimatizačních jednotek, záložních elektrických obvodů, bezprašného prostředí serverových boxů apod.
 • K přidruženým službám také patří cloudová úložiště dat a propojení firemních celků mezi sebou v rámci lokální podnikové sítě, případně s účastí mezinárodních poboček.
 • Každá páteřní síť optického vedení se provádí na míru, jedná se vždy o rozsáhlý projekt a projektové dokumentace podléhají schvalovacím řízením v průběhu času před samotnou výstavbou. Technická zpráva s podrobnými specifikacemi je také uvedena ve smlouvě o dílo, která musí zakotvit i termíny provádění prací, uvedení do zkušebního a ostrého provozu.