Kontrola musí být


Pokud je majitel či jiný šéf firmy osobou, které stačí sedět v kanceláři a veškerý majetek podniku, jsoucí v areálu tohoto podniku obehnaném plotem či zdí, hlídají https://fm.denik.cz/zpravy_region/v-obci-hlidaji-pohyb-psu-20170901.html strážní, dá se o něm mluvit jako o šťastlivci. Protože tomu i tak občas zaměstnanci něco rozkradou, i tomu se občas někdo z podřízených v práci poflakuje nebo dělá něco, co s jeho profesí nesouvisí, ale jde o nekalé počínání poměrně malého rozsahu, které firma dost možná ani nezaregistruje.

staveniště

Ale když má někdo pod sebou firmu, která provozuje vozidla a jinou techniku, již je třeba přepravovat z místa na místo, má to o poznání těžší. Protože jakmile tato zařízení opustí firemní areál, mohou si s nimi zaměstnanci dělat leccos. Mohou dělat i to, co nemohou, ba nesmějí dělat. Což logicky firmu poškozuje.
Jak jenom by jim majitel či někdo z jiných oprávněných osob rád zatrhnul tipec! Jenže to dost dobře nejde. Protože zkuste takovému hříšníkovi něco dokázat, když ho nemůžete chytit za ruku při činu! To je skoro nadlidský úkol.
Ovšem rozhodně to není úkol nezvládnutelný. Protože si s tím poradí, a to hravě.

téžké zařízení

RMC systém zvládne právě to, co výše zmíněný šéf firmy provozující nějaká ta vozidla nebo techniku nedokáže. Poradí si s kontrolou nejednoho vozidla, a to zároveň, a dokáže u takových vozidel sledovat nejeden parametr. Ví třeba, kde se zrovna to které vozidlo nachází a zda je či není v pohybu, sleduje, zda ten který kus techniky dělá to, co dělat má, a to samé zjišťuje i u personálu, jenž tato vozidla či tuto techniku používá. Ví, zda někdo nekrade pohonné hmoty, ví, zda někdo nekrade rovnou celá vozidla, ví, kdo se kde poflakuje a kdo sice naopak dře do úmoru, jenže na nějakém tom kšeftíku bokem, jenž s pracovními povinnostmi a firemními zařízeními nemá nic společného.

A protože tento systém není živý, nemá funkci a vlastně ani adekvátní možnosti nějak trestat, hlásí vše zjištěné alespoň virtuální cestou oprávněné osobě. Na níž už je, zda a jak se získanými údaji naloží. Zda jimi bude motivovat nebo na jejich základě trestat, zda je použije k usnadnění si papírování, jež s podnikáním souvisí.
Ale ať tak či onak, RMC systém dálkového monitoringu strojů a vozidel se zaručeně vyplatí. Protože tam, kde se o všem prokazatelně ví, se jen těžko krade nebo mrhá.