Překladatelem rozhodně nemůže být každý!

Od páté třídy se na základní škole vyučuje cizí jazyk, nejčastěji angličtina, od sedmé třídy přichází do výukových plánů druhý. Na jazykovou vybavenost žáků a studentů se tedy v dnešní době hodně dbá. Zdálo by se tedy, že mluvit cizím jazykem není pro většinu z nás žádný problém.
To se ale rozhodně tvrdit nedá! Nejen proto, že každému jde ve škole něco jiného, ale k tomu, aby člověk disponoval dobrou aktivní znalostí jazyk, a mohl tak např. překládat, je nutné mnohem víc než se jen naučit slovíčka.
Na univerzitách existují samostatné obory tlumočnictví a překladatelství. I Z toho vyplývá, že překládat z jedné řeči do druhé nemohou všichni. A to ani pokud se jedná o rodilého mluvčího. Překladatel totiž musí ovládat oba jazyky téměř stejně dobře, přičemž jazyk, do něhož překládá, možná ještě lépe.
globus s nápisy.jpg
Dále je velmi důležité, aby znal politickou i kulturní situaci v zemích, kde se oním jazykem mluví. A také měl celkový přehled o jejich reáliích. Ne všichni překladatelé mohou překládat všechno, např. překladatelé soudní musejí absolvovat státní jazykovou zkoušku. Mnohdy se také hovoří o tom, které zkoušky jsou lepší, zda státní jazyková zkouška nebo absolvování jazykových certifikátů, které mimo jiné mají tu výhodu, že platí i v zahraničí.
Překladatelská činnost je do jisté míry intuitivní, kromě toho že musíte dobře znát gramatické systémy obou jazyků, je nutné mít výrazný jazykový cit, abyste dobře odhadli významové odstíny jednotlivých slov a frází. Platí také to, že ne každý překladatel se může věnovat všem oborům. On sám se musí tematicky vymezit.
muž se sluchátkem.jpg
Protože na jazykovém projevu velice záleží, není žádná ostuda najmout si překladatelskou agenturu . Dobrá agentura si totiž všechna úskalí pohlídá, a zaměstná tedy pouze profesionály. Kteří se o váš text postarají důkladně. Odevzdají text bez chyb, a vy tak dosáhnete cíle, kvůli kterému text tvoříte. Výhodou je, že se dá všechno vyřešit online způsobem, jen agentuře zadáte objednávku a je to.