Tipy, které změní způsob, jakým přemýšlíte o penězích

Každý den nám projde rukama velké množství peněz, ať už jsou to mince a bankovky nebo věci, které jsme si za peníze pořídili a mají nějakou hodnotu. Často si ale neuvědomujeme opravdovou hodnotu těchto věcí a někdy dokonce ani peněz samotných. Přitom finanční gramotnost by měla být hluboko zakořeněná v každém z nás.

drobné mince

1.       Finanční kalendář

Vytvořte si finanční kalendář, protože nikdo není neomylný a často se může stát, že na něco zapomeneme. Občas zbytečně utrácíme těsně před velkými výdaji, které se musí zaplatit, a my na to pak nemáme. Pokud si budete vést všechny termíny plateb přehledně v kalendáři, nikdy vás nemůže nic zastihnout nepřipravené. Nastavte si upozornění a připomenutí jako by to byla preventivní prohlídka u lékaře.

2.       Zkontrolujte úrokovou sazbu

Lámete si hlavu s tím, jakou půjčku splatit jako první? Nejlepší je zaměřit se na tu s nejvyšší úrokovou sazbou. Nebo naopak spoříte a nevíte, na který spořicí účet posílat jakou částku? Opět na ten s nejvyšší úrokovou sazbou. Vždy je potřeba se zamyslet a porovnat různé finanční produkty a potom nebudete mít problémy se splátkami.

3.       Sledujte svůj čistý příjem

Co je to čistý příjem? Čistý příjem je částka, která vám zbyde po odečtení všech výdajů od příjmů. Dělejte si tuto kalkulaci každý měsíc a budete mít přehled, co si můžete dovolit nebo zda si máte utáhnout opasek.
bankovky na šňůře

4.       Správně nastavený rozpočet

Nikdy si nejste jistí, zda tento měsíc vyjdete? Udělejte si chvilku čas a nastavte si správně svůj osobní rozpočet. Zamyslete se jaké jsou vaše výdaje. Za co utrácíte nejvíc a jestli je to nezbytně nutné. Klidně se bez takových výdajů obejdete? Škrtněte je a peníze použijte na něco smysluplnějšího. Pamatujte také na to, kdy máte termíny splátek za nájem, půjčku apod. Podle toho hospodařte se svými příjmy. Výdaje, které jsou nevyhnutelné zaplaťte hned po výplatě, tak se nedostanete do problému kvůli neplacení.

5.       Vyhraďte si minutu času

Stačí jedna minuta denně na kontrolu pohybů a transakcí na účtu a budete mít vždy přesný přehled. Když uvidíte počet částek, které z vašeho účtu odchází, možná vám to pomůže ušetřit.

6.       Myslete na rezervu

Vyhraďte si alespoň 20 % svých příjmů na neočekávané výdaje. Nikdy se vám pak nestane, že by vás zaskočila rozbitá pračka nebo porucha na autě. Mít nějakou rezervu je dobré i z psychologického hlediska. Uvidíte, že nebudete tolik ve stresu.

7.       Stanovte si konkrétní cíle

Když si stanovíte konkrétní finanční cíle a použijete co nejpřesnější čísla i termíny, bude se vám mnohem lépe hospodařit. Zamyslete se, čeho chcete svými penězi dosáhnout, určete si částku, kterou k tomu budete potřebovat a termín splnění cíle. Jedině s přesnými čísly můžete jednotlivé cíle mezi sebou porovnávat a hodnotit, jak se vám daří je plnit.