Zimní spánek zvířat

Nejznámějším představitelem zimního spánku je ve zvířecí říši medvěd. Přestože zrovna u něho je tento spánek označován jako nepravý. Ve kterém sice upadají do několikadenního klidu a nečinnosti. Při němž se jim ale tělesná teplota nesnižuje. Oproti živočichům, kteří už od podzimu připravují svoje těla k hibernaci. Což je stav, kdy se jim sníží nejen teplota, ale i tepová a dechová frekvence. A v zimních měsících vůbec nevylézají ze svým obydlí a doupat. Čímž navíc minimalizují výdej energie. A dosáhnou tím stavu, ve kterém nemusí přijímat žádnou potravu. Mnozí si vytvoří zásobu tělního tuku, ze kterého během hibernace čerpají.

Zimní spánek zvířat

Jenom výjimečně se stane, že se zvíře probudí a vyleze ze svého úkrytu. Pokud se tak stane, vyprázdní se a přitom mnohdy i něco sní. A zaleze zpátky a zimním spánku pokračuje. Některá zvířata, která se budí častěji, to může stát i život. Protože především pro ježky je toto probuzení nesmírně energeticky náročné. Vzhledem k tomu, že délka jejich zimního spánku trvá od listopadu až do dubna, jejich doupě je musí být dostatečně izolované. Stejně jako ježci, během zimy hibernují i netopýři. Na půdách, v dutinách stromů či jeskyních. I plši si ve svých norách, vystlanými přírodními materiály, připraví dostatek zásob.

Na jarním slunci

Které jim slouží v době, kdy se občas ze zimního spánku probudí. Až v dubnu začínají z děr vylézat a ohřívat se v paprscích prvního jarního sluníčka  ještěrky, užovky či zmije. Tito studenokrevní živočichové přeberou během zimních měsíců teplotu okolního prostředí. Ať už pod kořeny stromů, ve skalních puklinách, nebo v jeskyních. Na jaře, až se zahřejí na provozní teplotu, začnou se opět normálně pohybovat. V bahně, hromadě kamení a listí zimu přežívají ve stavu hibernace i mloci, čolci či žáby. Které si někdy vyberou k přežití zimy kůlnu. Anebo je na jaře objevíte ve sklepě. Často se stane, že žába si vybere místo, ze kterého neumí sama vylézt. A vyžaduje lidskou pomoc. Kterou je možné poskytnout i vytvořením zahradního zvířecího domku. Pro přežití zimního času i dalším živočišným druhům.