Jaké povinnosti má distributor léčiv

Podobně jako jiné obchody, i lékárny musí mít zajištěno zásobování. To má na starosti distributor léčiv Technolife. Jedná se o firmu, která má v popisu práce rozvážení léků či jiného zdravotnického materiálu ze skladů do lékáren či nemocnic.

Je jasné, že tuto práci nemůže dělat každý. Často zde totiž jde doslova o lidské životy, takže je pochopitelné, že zde máme přísná kritéria pro to, kdo se může stát distributorem. Podmínky, které musí splňovat, rozhodně nejsou jednoduché.

různé druhy léků a zdravotnického materiálu

V první řadě jsou to skladovací prostory. Zde je potřeba vzít v úvahu fakt, že některé medikamenty je potřeba skladovat při určité teplotě, aby si uchovaly svou účinnost. Musí tedy mít zařízení, které to umožní, a navíc bude i dostatečně prostorné, aby se jich tam vešlo dostatečné množství.

Avšak i ty léky, které mohou být skladovány při běžné pokojové teplotě (a takových je většina), musí být chráněny před přílišnou vlhkostí, ale také před prudkou změnou teplot. Ta by sice pravděpodobně léku samotnému neublížila, avšak mohla by poškodit papírový obal, a to také není ideální.

plné regály v lékárně

Další podmínkou je dostatečný vozový park a s tím související počet řidičů. Pokud se totiž některý vůz rozbije, je nutné mít možnost jej okamžitě nahradit. Nesmíme totiž zapomínat, že zde je pravidelnost a spolehlivost dodávek obzvláště důležitá.

Také je zde nutnost mít patřičnou registraci. Tu není lehké získat, avšak bez ní tuto činnost zkrátka nemůžete vykonávat, i když budete splňovat veškeré ostatní podmínky.

Pokud toto vše splníte, pak už si můžete dát reklamu na své služby a doufat, že si vás nějaká firma vyrábějící léky vybere jako svého distributora. Samozřejmě, jako všude jinde i zde platí, že ze začátku může být poněkud těžké se prosadit, zvláště vzhledem k tomu, že konkurence je poměrně velká. Pokud se vám to však povede, jste zajištěni. A i zde jsou peníze to hlavní.